Kalové hospodářství
 • kompletní zařízení kalových hospodářství
 • strojní zhušťování kalů
 • aerobní stabilizace kalu
 • vyhřívaná anaerobní stabilizace kalu mezofilní a termofilní
 • systémy míchání vyhnívacích nádrží
 • šroubovicové výměníky pro ohřev kalu (vlastní konstrukce)
 • strojní odvodňování kalu
 • chemické hospodářství
 • zařízení pro tepelnou i chemickou hygienizaci kalu
 • šnekové dopravní systémy na odvodněný kal
 • ocelové zásobníky na kal (sila)
 • tepelná dezintegrace kalu  (lyzace)
 • biologické odsiřování