Plynové hospodářství
  • kompletní zařízení plynových hospodářství
  • dvoumembránové textilní plynojemy v různých provedeních
  • suché plynojemy, plynové vaky a zásobníky
  • strojovny plynojemů
  • zařízení pro sušení a úpravu bioplynu
  • prostředky pro jímání, čerpání a potrubní dopravu bioplynu
  • zařízení pro spalování bioplynu (vlastní konstrukce)