K&K TECHNOLOGY SK a.s.

člen skupiny K&K

Obchodní jméno:K&K TECHNOLOGY SK a.s.
Sídlo společnosti:Nám. SNP 90, Slovenská Ĺupča 976 13
Datum vzniku:31.07.1998
IČ:36 031 992
DIČ:SK2020092448
Právní forma:Akciová společnost
Základní jmění:33 200 EUR

Společnost je zapsána u Obchodného registru Okresného súdu v Banské Bystrici oddiel SA vložka č.520/S

Zaměření společnosti:

Dodávky, montáž, uvádění do provozu, servis a provozní poradenství v oborech úprava vody, čištění odpadních vod, hospodaření s kaly, bioplynové stanice, eletrotechologická zařízení a řídicí systémy pro průmyslová zařízení, ocelové konstrukce a technologické trubní systémy.

Poradenství, předprojektovou a projektovou přípravu a výrobu zařízení z produkce skupiny, zajišťuje prostřednictvím ostatních členů skupiny K&K.

Statutární orgány

Představenstvo:  Dozorčí rada: 
Václav Kutil
předseda   Ing. Jana Csizmadiová
předseda
Ing. Josef Horejš
místopředseda Ing. Jana Vyšná
člen
Ing. Juraj Dávid
člen   Miloslava Zelenkováčlen

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Václav Kutil

 

 

Telefon:
+ 421 48 47 231 00
Fax: 
+ 421 48 47 231 88
E-mail:
kk@kk-technology.sk
davidml@kk-technology.sk
Webové stránky:
www.kk-technology.sk