Bioplynové stanice

K&K TECHNOLOGY a.s. je předním výrobcem a dodavatelem  komunálních, zemědělských i průmyslových stanic pro výrobu a energetické využití bioplynu.

V posledních letech se výroba a energetické využití bioplynu z nejrůznějších organických odpadů a surovin stala úspěšným oborem podnikání.

K výrobě bioplynu lze využít nejen kejdu z chovů skotu a prasat, ale i rostlinné odpady, trávu, kukuřičnou siláž, živočišné odpady, masokostní moučku a jejich směsi. Stále více budou touto technologií zpracovávány biologicky rozložitelné odpady (BRO).

K&K TECHNOLOGY a.s. nabízí kompletní vyprojektování, výstavbu a najetí provozu  bioplynových stanic a následné provozní poradenství.

Mnohaleté zkušenosti z projektování, výstavby a provozování bioplynových technologií jsou významnou předností společnosti K&K TECHNOLOGY a.s. a rovněž zárukou úspěšné realizace investičních záměrů.

Orientační výpočet výkonu BPS pro oblast zemědělství najdete zde.

Problematikou bioplynových stanic se v rámci skupiny K&K zabývá rovněž dceřiná společnost BIOGAS TECHNOLOGY a.s. Podrobné informace k technologickému procesu, navrhování, přípravě a realizaci bioplynových stanic, zejména zemědělských, jsou k dispozici na www.biogas.cz.