Analyzátorové stanice pro monitoring povrchových vod

Požadavky na kontrolu kvality ovzduší a povrchových vod neustále rostou.

Analyzátorová stanice provádí nepřetržitou kontrolu kvality povrchových vod a poskytuje komplexní informace o aktuálním stavu.

K&K TECHNOLOGY a.s. postavila celou řadu těchto stanic na tocích v povodí Labe a Vltavy. Nabízí dodávku a výstavbu těchto stanic  formou „na klíč“, včetně kompletní projektové dokumentace a servisu.

Analyzátorová stanice je bezobslužná, s týdenním cyklem údržby a doplňování provozních hmot.

Získané informace stanice průběžně předává telekomunikačními linkami na dispečinky. Z nich je též možné   dálkově řídit fungování stanice.

Součástí nabídky je i řešení terminálu na dispečinku s kompletním SW vybavením.