Bioplynové stanice

Česká republika

Stavba

 PDF

Popis

Dokončení
(rok)

BPS Vysoká Oprava vystrojení fermentoru2018
BPS Vyškov Rekonstrukce biofiltru a dofermentoru2017
BČOV Rybitví - Pardubice II. etapa, příjem, separace a hygienizace odpadů2016
BČOV Rybitví - Pardubice Rekonstrukce bioplynové stanice2013
Humpolec Kogenerace na ČOV2012
Plzeň Dodávka a montáž kogenerační jednotky

2011

Ladzany

 více informací

PD a realizace bioplynové stanice na rostlinné substráty 1000 kW

2010

Hontianské Moravce

 více informací

PD a realizace bioplynové stanice na rostlinné substráty 1000 kW

2010

Strážovice

 více informacíPD a realizace bioplynové stanice na rostlinné substráty 500 kW – generální dodavatel

2010

Louny Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2010

Senica 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2010

Třeboň 

Rekonstrukce bioplynové stanice na vepřovou kejdu

2009

Hurbanovo 

Rozšíření zemědělské bioplynové stanice z 270 na 600 kW

2009

Varnsdorf

 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2008

Šala

 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2008

Povážská Bystrica 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2008

Bratislava –Vrakuňa

 Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2007

Vysoká více informací

PD a realizace bioplynové stanice na vepřovou kejdu a masokostní moučku 500 kW – generální dodavatel

2007

Hurbanovo PD a realizace bioplynové stanice na kukuřičnou siláž - 270 kW

2005

Pelhřimov 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2002

Benešov

 

Výroba a kogenerování bioplynu na ČOV

2001