Komplexní dodávky technologických částí staveb

K&K TECHNOLOGY a.s. zabezpečuje v rámci svého hlavního oborového zaměření (čistírny odpadních vod, kalová hospodářství, vodárenská zařízení a bioplynové stanice) komplexní dodávky technologických částí staveb, v kooperaci s vybranými stavebními dodavateli eventuálně i stavební část.

Pro investiční celky z jiných oborů je K&K TECHNOLOGY a.s. připraven zajistit dodávku a montáž těch provozních souborů nebo jejich částí, které souvisí s jeho hlavním výrobním a dodavatelským programem.

K&K TECHNOLOGY a.s. má dlouholeté zkušenosti jak z výstavby nových zařízení, tak modernizací a rekonstrukcí zařízení stávajících.  Pro kompletaci dodávek spolupracuje s vybranými a prověřenými dodavateli strojů, zařízení, armatur a materiálů s cílem zajistit vysokou kvalitu dodávaných provozních celků, provozních souborů a jejich částí.

Komplexní dodávky, montáž a uvádění do provozu zajišťuje převážně vlastními pracovníky s dlouholetými zkušenostmi a tím zaručuje vysokou kvalitu realizovaných investičních celků a jejich částí.