Čistírny odpadních vod

Stavba

 PDF

Popis

Dokončení (rok)

ČOV Zeleneč Rekonstrukce VN3v realizaci
ČOV Přeštice Modernizace ČOVv realizaci
ČOV a kanalizace Žichovice Dodávka strojně-technologické části ČOV, MARv realizaci
ČOV Koloveč Koloveč-kanalizace a ČOV, část 2 - ČOV - dodávka technologické částiv realizaci
Tachov Regionální sušárna kaluv realizaci
ČOV Holíč Revize a oprava VN a plynojemu2024
ČOV Klášterec nad Orlicí Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace I. etapa2024
ČOV Považská Bystrica Rekonstrukce VN12024
ČOV TOMA Otrokovice Rekonstrukce kalového hospodářství2024
ČOV Slovenská Ľupča Rekonstrukce vybraných objektů KPH2024
ČOV Beroun Obnova dmychárny a elektrorozvodů2023
ČOV Hnúšťa Modernizace ŘS2023
ČOV Brno Modřice Úprava chladícího okruhu2022
PPO Karlín Dodávka strojně-technologické části ČS a RN2022
ČOV Mariánské Lázněvíce informacíTechnologie solární sušárny kalu2022
ČOV Prievidza Kogenerační jednotka2022
ČOV Žilina - Horný Hričov Rekonstrukce dešťové zdrže2022
Mlékárna Klatovy Projekt a dodávka autoneutralizační nádrže2022
Předslav Odkanalizování a čištění odpadních vod2022
ČOV Brehy Technologická část ČOV2022
ČOV Rokycany Revize vyhnívací nádrže s nasazeným plynojemem2022
BČOV DEZA Zvýšení zásob užit. vody - rekonstrukce kalových lagun2021
ČOV + ČKV Jih letiště Praha Rekonstrukce strojní technologie, sanace biologické linky ČOV2021
ČOV Čadca PD rekonstrukce KPH2021
ČS Litice Dodávka strojní a elektro části na čerpací stanici odpadních vod2021
ČOV Manětín Dodávka nové strojně-technologické části ČOV, ČS2021
ČOV Myjava Kontrola kalového a plynového hospodářství2021
ČOV Písek více informacíStanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa2021
ČOV Přerov Modernizace technologického vystrojení kalové koncovky2021
ČOV Sokolov Rekonstrukce dosazovací nádrže2021
ČOV Tornala Rekontrukce strojně-technologické části2021
ÚČOV Praha Projekt a dodávka modelu termické hydrolýzy kalu2021
BČOV DEZA více informacíIntenzifikace ČOV2020
ČOV Hamuliakovo Oprava vyhnívací nádrže kalu a plynojemu2020
ČOV Beroun Intenzifikace ČOV2020
ČOV Valaská Intenzifikace ČOV2020
AČOV Tábor více informacíIntenzifikace a modernizace technologického vystrojení kalové koncovky2020
ČOV Čierny Balog Rekonstrukce strojně-technologické části ČOV a ČS2019
ČOV Jindřichův Hradec Dodávka a montáž aeračního systému2019
ČOV+ ČKV letiště Praha více informacíHygienizace kalu2019
ČOV Mariánské Lázně více informacíIntenzifikace kalového a plynového hospodářství2019
ČOV Považská Bystrica Rekonstrukce vyhnívací nádrže2019
ČOV Šumperk Mechanické předčištění2019
ČOV Hořovice Vystrojení dosazovací nádrže2019
ČS Palkovice Realizace technologické části2018
ČOV Uherské Hradiště Kogenerační jednotka2018
ČOV Vítkov Rekonstrukce dosazovací nádrže2018
ČOV Zábřeh Výstavba vyhnívací nádrže I.2018
ÚČOV Praha Výroba, dodávka a montáž zařízení pro objekt nové vodní linky2018
ČOV Klatovy Rekonstrukce metanizační nádrže2017
ČOV Bánovce nad Bebravou více informacíRekonstrukce technologické části KaPH, lapáku písku, usazovací nádrže v rámci projektu "ČOV Sever"2017
ČOV Partizánske více informacíKompletní rekonstrukce strojní části ČOV v rámci projektu "ČOV Sever"2017
ČOV Topolčany Rekonstrukce technologické části KaPH v rámci projektu "ČOV Sever"2017
ČOV Tábor - Klokoty Rekonstrukce ČOV2017
ČOV Biotika Rekonstrukce vyhnívací nádrže II.2017
ČOV Krásné Údolí, ČOV Hollandia více informacíRekonstrukce technologické části městské ČOV, přečištění odpad. vod spol. Hollandia2017
ČOV Žilina Rekonstrukce vyhnívací nárže2016
Kanalizace a ČOV Zlaté Moravce Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství, vystrojení DN, UN2016
Ilava - ČOV Dubnica, ČS Ilava, ČS Ľavý Breh Dodávka strojně-technologické části2016
ČOV Karlovy Vary Dodávka technol, části a ASŘTP, kalové koncovky, sušení kalu2016
ČOV Modra Rekonstrukce ČOV - mechanické předčištění, kalové hospodářství2016
ČOV Opava Rekonstrukce vyhnívací nádrže, dodávka a montáž výrobků2016
ČOV Streženice - Púchov více informacíZásobobání a odkanalizování okresu Púchov - 1. etapa2015
ČOV a ČS Trenčianské Stankovce Dodávka technologické části2015
ČOV Litoměřice Rekonstrukce DN2015
ČOV Plzeň Obnova UN 1 a 22015
ČOV Sokolov Intenzifikace ČOV - 1. etapa2015
ČOV Velký Luh Nová kanalizace a ČOV s navrhovanou kapacitou 300 EO2015
ČS Krásnovce, Šamudovce Dodávka technologického zařízení2015
Valaliky Dodávka čerpacích stanic2015
ČOV Benešov více informacíRekonstrukce ČOV - dodávka technologické části2014
PČOV VUAB PHARMA Rekonstrukce průmyslové ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Bohumín Rekonstrukce plynového zařízení2014
ČOV Čaklov Zvýšení kapacity ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Dolní Břežany Vystrojení DN2014
ČOV Hošťka Rekonstrukce ČOV2014
ČOV Karlovy Vary Dodávka a montáž odstředivky2014
ČOV Martin Vrútky Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství2014
ČOV Pelhřimov Rozšíření kalového a plynového hospodářství2014
ČOV Plzeň Obnova tech. strojovny - II. etapa, revize VN I.2014
ČOV Rokycany Rekonstrukce aeračních systémů2014
ČOV Slovenská Ľupča Kanalizace a ČOV2014
ČOV Třinec Rekonstrukce plyn. míchání VN2014
ČOV Újezdec více informacíRekonstrukce ČOV III. a IV. etapa2014
ČOV Ústí nad Orlicí více informacíRekonstrukce kanalizace a ČOV - dodávka technologické části2014
ČOV Kysucké Nové Mesto Dodávka kalového a plynového hospodářství2013
ČOV Kutná Hora Dodávka kalového a plynového hospodářství a kotelny2013
ČOV Leopoldov Vystrojení dosazovacích nádrží2013
ČOV Mladá Boleslav ČOV II. úpravy plynového hospodářství2013
ČOV Plzeň Revize vyhnívací nádrže II.2013
ČOV Cheb více informacíRekonstrukce ČOV2013
ČOV Žilina více informacíRekonstrukce ČOV-dodávka technologické části2013

ČOV Domažlice

 více informací

Intenzifikace ČOV - dodávka technologické části

2012

ČOV Rajec

 více informací

Verejná kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV – generální dodávka

2012

ČOV Plzeň

 více informací

Rekonstrukce ČOV-dodávka technologické části 

2012

ČOV Chotusice více informacíRekonstrukce ČOV2012
ČOV Frýdek Místek Rekonstrukce strojovny plynojemu2012
ČOV Třinec Rekonstrukce plynovodů2012
ČOV Púchov Krytá skládka kalu2012
ČOV Borovany Vystrojení dosazovací nádrže2012
ČOV Liptov Čerpací stanice2012
ČOV Velhartice Rozšíření ČOV vč. vybudování jímky na sváž. odpadní vody2012

ČOV Frýdek Místek

 

Rekonstrukce plynovodu ČOV

2011

ČOV Havířov

 

Rekonstrukce plynového zařízení ČOV

2011

ČOV Orlová

 

Rekonstrukce plynového zařízení ČOV

2011

ČOV Česká Lípa

 více informací

Rekonstrukce ČOV  - dodávka technologické části

2011

ČOV Havlíčkův Brod

 

Rekonstrukce plynového hospodářství ČOV a dmychány

2010

ČOV Zlín

 

rekonstrukce ČOV  -  kalové hospodářství

2010

ČOV Louny

 

Rekonstrukce ČOV -  kalové hospodářství

2010

ČOV Rakovník

 

Intenzifikace ČOV  - kalové hospodářství

2010

ČOV Litvínov

 více informací

Modernizace čistírny odpadních vod, kompletní kalové, plynové a tepelné hospodářství

2010

ČOV Okrouhlá

 více informací

Čistírna odpadních vod s návrhovou kapacitou 400 EO

2010

ČOV Ledvice

 

Vystrojení UN a DN

2009

ČOV Synthézia

 více informací

Průmyslová čistírna odpadních vod, technologické vystrojení dosazovací nádrže

2009

ČOV Senica

 

Rekonstrukce DN3,4

2009

ČOV Varnsdorf

 více informací

Rekonstrukce čistírny odpadních vod, kompletní kalové a plynové hospodářství

2008

ČOV Otrokovice

 

Intenzifikace plynového hospodářství TOMA

2009

ČOV Liberec

 

Rekonstrukce ČOV - kalové a plynové hospodářství

2008

AČOV Tábor

 

Rekonstrukce 2 ks vyhnívacích nádrží

2008

ČOV Brezno

 

GD, rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu, plynojem, oprava plynového hospodářství

2008

ČOV Banská Bystrica

 více informací

GD, rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu

2008

ČOV Mladá Boleslav

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2008

ČOV Heřmanova Huť

 

Intenzifikace ČOV

2008

ČOV Šala

 více informací

Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod

2008

ČOV Šala- Veča

 více informací

Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod

2008

ČOV Banská Bystrica

 

Čistírna odpadních vod, rekonstrukce kalového, plynového a energetického hospodářství

2008

ČOV Holýšov

 více informací

Čistírna odpadních vod s návrhovou kapacitou    7 000 EO

2008

ČOV Povážská Bystrica

 

Čistírna odpadních vod, 2.etapa rekonstrukce a intenzifikace

2008

ČOV Senica

 

GD rekonstrukce dosazovací nádrže, řetězový shrabovák Finnchain

2007

ČOV Bratislava Vrakuňa

 

Kogenerace a odsiřování bioplynu

2007

ČOV Mladá Boleslav

 

Revize a úpravy vyhnívacích nádrží

2007

ČOV Karlovy Vary

 více informací

Rekonstrukce ČOV - odstranění anorganického dusíku a úpravy kalového hospodářství

2007

ČOV Rexam

 

Vybudování nového filtračního systému a elektroinstalace pro celou ČOV

2007

ČOV Aš

 

GD rekonstrukce kalového a plynového hospodářství 2. a 3. etapa

2007

ÚČOV Vrakuňa
VČS Ivanka při Dunaji

 

Technologické vystrojení čerpací stanice

2007

ČOV Žilina

 

Dodávka a montáž plynojemu Sattler 1500 m³ vč. rekonstrukce strojovny a opravy vyhnívací nádrže 1

2007

ČOV Humenné

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2007

ČOV Havlíčkův Brod

 

Rekonstrukce vyhnívací nádrže

2007

ČOV Senica

 

Kogenerační jednotka

2007

ČOV Vrakuňa

 

Kogenerační jednotka

2007

ČOV Jirkov

 

2. etapa kalového hospodářství, elektro + ASŘTP

2007

ČOV Ruzyně

 

Shrabovací zařízení FINNCHAIN

2007

ČOV Bezděkov- Koryta

 

Vystrojení čerpací stanice

2007

ČOV Komárno

 

Odsiřování bioplynu

2007

ČOV Povážská Bystrica

 

Projekt a realizace rekonstrukce ČOV

2006

ČOV Jirkov

 

Intenzifikace ČOV

2006

ČOV Jihlava

 

Plynové hospodářství a odvodnění kalu

2006

ČOV Šumperk

 

Dodávka a montáž plynojemu Sattler 500m3 vč. strojovny

2006

ČOV Lanškroun

 

Řetězové shrabováky Finnchain + kompletní vystrojení dosazovacích nádrží

2006

ČOV Aš

 

Rekonstrukce kalového a plynového hospodářství

2006

ČOV Humpolec

 

Plynová kompresorovna

2006

ČOV Rakovník

 

Úpravy plynového hospodářství

2006

ČOV Biotika

 

Dodávka a montáž odsiřování bioplynu

2006

ČOV Bratislava Petržalka

 

Montáž kogenerace

2006

ČOV Kolín

 

Projektová dokumentace na rekonstrukci ČOV

2006

 

Stavba

 

Popis


Dokončení   (rok)


ČOV   Domažlice

 

Intenzifikace   ČOV - dodávka technologické části


v   realizaci


ČOV   Cheb

 

Rekonstrukce   ČOV  


v   realizaci


ČOV   Žilina

 

Rekonstrukce   ČOV-dodávka technologické části 


v   realizaci


ČOV   Rajec

 

Verejná   kanalizácia Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV – generální dodávka


2012


ČOV   Plzeň

 

Rekonstrukce   ČOV-dodávka technologické části 


2012


ČOV   Frýdek Místek

 

Rekonstrukce   plynovodu ČOV


2011


ČOV   Třinec

 

Rekonstrukce   plynovodu ČOV


2011


ČOV   Havířov

 

Rekonstrukce   plynového zařízení ČOV


2011


ČOV   Orlová

 

Rekonstrukce   plynového zařízení ČOV


2011


ČOV   Česká Lípa

 

Rekonstrukce   ČOV  - dodávka technologické části


2011


ČOV   Havlíčkův Brod

 

Rekonstrukce   plynového hospodářství ČOV a dmychány


2010


ČOV   Zlín

 

rekonstrukce   ČOV  -    kalové hospodářství


2010


ČOV   Louny

 

Rekonstrukce   ČOV -  kalové hospodářství


2010


ČOV   Rakovník

 

Intenzifikace   ČOV  - kalové hospodářství


2010


ČOV   Litvínov

 

Modernizace   čistírny odpadních vod, kompletní kalové, plynové a tepelné hospodářství


2010


ČOV   Okrouhlá

 

Čistírna   odpadních vod s návrhovou kapacitou 400 EO


2010


ČOV   Ledvice

 

Vystrojení   UN a DN


2009


ČOV   Synthézia

 

Průmyslová   čistírna odpadních vod, technologické vystrojení dosazovací nádrže


2009


ČOV   Senica

 

Rekonstrukce   DN3,4


2009


ČOV   Varnsdorf

 

Rekonstrukce   čistírny odpadních vod, kompletní kalové a plynové hospodářství


2008


ČOV   Otrokovice

 

Intenzifikace   plynového hospodářství TOMA


2009


ČOV   Liberec

 

Rekonstrukce   ČOV - kalové a plynové hospodářství


2008


AČOV   Tábor

 

Rekonstrukce   2 ks vyhnívacích nádrží


2008


ČOV   Brezno

 

GD,   rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu, plynojem, oprava   plynového hospodářství


2008


ČOV   Banská Bystrica

 

GD,   rekonstrukce strojního zpracování a uskladňování kalu


2008


ČOV   Mladá Boleslav

 

Rekonstrukce   kalového a plynového hospodářství


2008


ČOV   Heřmanova Huť

 

Intenzifikace   ČOV


2008


ČOV   Šala

 

Celková   rekonstrukce čistírny odpadních vod


2008


ČOV   Šala- Veča

 

Celková   rekonstrukce čistírny odpadních vod


2008


ČOV   Banská Bystrica

 

Čistírna   odpadních vod, rekonstrukce kalového, plynového a energetického hospodářství


2008


ČOV   Holýšov

 

Čistírna   odpadních vod s návrhovou kapacitou      7 000 EO


2008


ČOV   Povážská Bystrica

 

Čistírna   odpadních vod, 2.etapa rekonstrukce a intenzifikace


2008


ČOV   Senica

 

GD   rekonstrukce dosazovací nádrže, řetězový shrabovák Finnchain


2007


ČOV   Bratislava Vrakuňa

 

Kogenerace   a odsiřování bioplynu


2007


ČOV   Mladá Boleslav

 

Revize   a úpravy vyhnívacích nádrží


2007


ČOV   Karlovy Vary

 

Rekonstrukce   ČOV - odst<